ניקוי הכלסגור
עגלה ריקה
קבלי הנחה מיידית עם קוד FORYOU15
בהזמנה מעל 70$ משלוח חינם למוצרי טיפוח משלוח חינם

תנאים ותנאי השימוש באתר

   1. כללי
   2. 1 ברוכים הבאים ל-Vלסגנון/Veraexpress.com (להלן: "האתר") הנמצא בבעלות בוקינג-סיורים בע "מ 384117085 (להלן:" החברה).
   3. 1 כללים אלה נכתבים בשפה הגברית רק לנוחיות ויש לראות את הטקסט כמו גם את השפה הנשית.
   4. 1.3 כותרות חלק סופקו לנוחיות ואין לפרש את המטרה של פירוש תנאים אלה.
   5. 1. וראו תנאים והתניות אלה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה, באתר, לרבות ביצוע הזמנה, מהווה הסכמה לקבל ולפעול בהתאם לתקנות.
   6. 1.שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תנאי ותניות אלה ומקבל אותם, וכי הוא ו/או מי מטעמו לא ידרשו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמו, למעט תביעות הקשורות להפרה של התחייבויות החברה בתנאים אלה.
   7. 1.חברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנות מפעם לפעם לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט ללא צורך בהודעה ו/או הודעה מוקדמת.
   8. 1.למשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות שבוצעו באמצעות האתר יהוו ראיות של פרימה של תקינות המבצעים.
   9. 1. השימוש באתר ותוכנו הוא "כפי שהוא", כלומר, ללא אפשרות להתערבות או שינוי על ידי משתמש ומטרות פרטיות בלבד. אסור בהחלט להשתמש באתר ו/או בתוכן שלו, בחלקו או במלואו, למטרות מסחריות. לא ניתן להשתמש בתוכן בחלקה או בכל עבור העתקה, תיקון, שינוי, העתקה, שידור, מצגת, פרסום, העברה, מכירה או הפצה בכל דרך על ידי כל משתמש, ללא הסכמה מראש בכתב של החברה.

   10.1. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או התקן תקשורת אחר (כגון טלפון סלולרי, מספר PDAs וכו '). הם גם חלים על השימוש באתר, בין אם דרך האינטרנט או דרך כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

   2 הזכות לבצע רכישות באתר.

   2.1. כל משתמש שעונה על התנאים המצטברים המפורטים להלן עשוי לבצע רכישות באתר:

   2.1.1.שהמשתמש כשיר לביצוע פעולות משפטיות מחייבות, לרבות המשתמש מצהיר שהוא בן 18 ומעלה.


   2.1.2.אם המשמעות של תשלום לפי רצונו של המשתמש לבצע את הרכישה הוא כרטיס אשראי, יש למשתמש כרטיס אשראי חוקי שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיס האשראי גם פעיל בישראל או השיג את הסכמתו מרצון של מחזיק כרטיס אשראי כזה.


   2.2.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע גישה לרכישות ו/או לבטל רכישות ע " י משתמשים שההתנהגות שלהם היא לא הולמת או לא בהתאם לתנאי השימוש ו/או התנאים של מדיניות זו או משתמשים שמנסים לפגוע בניהול המתאים של האתר.

   1. רכש מוצרים

   3.1 החברה תאפשר למשתמש מי עומד בתנאים
   בסעיף 2.1 לעיל (להלן: " הלקוח)
   לרכוש מוצרים שונים באמצעות אתר האינטרנט
   (להלן: " הזמנה).

   3.2. כדי להציב הזמנה עבור מוצר אחד או יותר,
   הלקוח חייב תחילה לבחור את המוצר, כולל גודל,
   צבע וכמות.

   3.3. לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד
   ההזמנה, על הלקוח לבחור סיסמה ולמלא
   טופס הזמנה (להלן: "טופס ההזמנה").
   בטופס ההזמנה, הלקוח יספק את נכונותו
   ופרטים אישיים מדויקים, כולל דוא " ל,
   שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, עיר, רחוב,
   מספר בית, דירה, מיקוד, רצפה, כניסה,
   הערות ומידע לשליח ככל האפשר
   ואמצעי התשלום עבור המשלוח.
   יובהר כי השדות מסומנים באופן מפורש
   נדרש מילוי. מבלי לספק את הנתונים המבוקשים
   השדות הנדרשים, הלקוח לא יוכל למקם
   הזמנה.

   3.4. מסיבות אבטחת מידע ופרטיות לקוחות
   הגנה, אם אמצעי התשלום נבחר ע " י הלקוח
   לבצע את הרכישה הוא כרטיס אשראי, אמצעי התשלום
   הנתונים לא יאוחסנו באופן מלא (רק 4 הספרות האחרונות של
   אמצעי התשלום) במסד הנתונים של החברה ומשמש רק
   עבור ההזמנה הספציפית.

   3.5. לאחר הזנת הפרטים, הלקוח יאשר
   כדי ללחוץ על הלחצן "תשלום"
   (להלן: "ביצוע ההזמנה").
   המערכת תאמת את פרטי כרטיס האשראי באמצעות
   חברת הסליקה. במידה והסדר קיים
   לא אושר על ידי חברת האשראי, הלקוח יהיה
   לקבלת הודעה מתאימה, הפקודה לא תבוצע.
   והוראות סעיף 3.7 להלן יחולו.

   3.6. לאחר קבלת אישור החברה
   חברת האשראי של ההזמנה, והחברה
   אימת שהפריט במלאי, הלקוח יהיה
   שלחו דוא " ל לכתובת שצוינה בעת מילוי
   טופס ההזמנה להזמנה (להלן: "אישור הזמנה").

   3.7. למען הסר ספק יובהר כי
   הזמנה תאושר בכפוף:

   3.7.1. אם אמצעי התשלום נבחר ע " י הלקוח
   ביצוע הרכישה הוא כרטיס אשראי-אימות של
   פרטי אשראי וקבלת אישור התשלום
   מחברת האשראי בחברה. ללא האישור
   של חברת האשראי הנ " ל, ההזמנה לא תאושר
   והחברה לא תהיה מחוייבת ללקוח
   בכל אופן, כולל לא שמירה על המוצר במלאי.

   3.7.2 זמינות המוצר במניות החברה
   בזמן של הצבת הסדר. יובהר כי
   החברה אינה מתחייבת לשמור על מלאי של כל ה
   דגמים ו/או בגדים ו/או מוצרים המופיעים
   באתר האינטרנט. כל עוד המוצר אינו במלאי,
   החברה תורשה לא לאשר את ההזמנה.
   יובהר כי גם אם האתר אינו מציין
   שהמוצר אינו במלאי או שהמוצר קיים
   לא הורד מהאתר לפי תאריך
   אישור ההזמנה, החברה לא תהיה מחוייבת
   כדי לספק את המוצר ו/או ההזמנה, והלקוח
   לא תהיה דרישה ו/או תביעה. זה בשביל כל אחד מהם.
   סוג הנזק, אם נזק ישיר או נזק לא ישיר
   גרם ללקוח ו/או צד שלישי.
   שום דבר בסעיף זה לא יפיל את החברה.
   התחייבות להפצה של הלקוח לכל סכום
   הוא שילם כפי שהוא אכן שילם לחברה או ל
   בטלו את החיוב במידה שנעשה.

   3.8. החברה עשויה לעדכן את המחירים של המוצרים
   באתר אינטרנט מעת לעת וללא צורך
   לקבלת הודעה מוקדמת. המחיר החוקי ביחס ל -
   הזמנה מונחת היא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה.
   אם המחירים מתעדכנים לפני השלמת ההזמנה,
   הלקוח יחויב בהתאם למחירים המעודכנים.

   3.9. החברה עשויה לעדכן את תעריפי המשלוח מן הזמן
   לזמן וללא הודעה מוקדמת. שיעורי המשלוח,
   עד לעדכון ע " י החברה, בסוליה ומוחלטת
   דיסקרטיות, הן כדלקמן:

   3.9.1 לרכישות מעל 147 דולר, משלוח בחינם.

   3.9.2 לרכישות מתחת 147 דולר, משלוח עולה 15 דולר.

   3.9.3 עצמי-איסוף ללא עלות משלוח מכל ענפי Vסגנונות

   3.10 שיעור המשלוח ביחס להזמנה מוצב
   תעריף המשלוח באתר בזמן הצבת
   ההזמנה. אם שיעורי המשלוח עודכנו לפני
   ההזמנה הושלמה, הלקוח יחויב על פי
   לתעריפים המעודכנים.

   * משלוחים מגיעים בכל רחבי הארץ,
   למעט האזורים הבאים:

   אלמוג, אספר, ארגמן, בדט, גפן, חצ 'י, חצ' י, חאמב, האמרה, כרמל, כרמל, מיצ ' ל, נהאל רוטם, נאהל רוטם, נהאל רוטם, נעמי, נעמי, נאונל, רוויה, רוטם, רוטם, רוטם, שאדמוט Mehola, Tiroche, Telem, Telem, Ma'ale עמוס.

   3.11. החברה עשויה להציע מבצעים, הטבות והנחות
   באתר ומאי בכל זמן לסיים מבצעים אלה,
   הטבות והנחות, להחליף אותם או לשנות אותם,
   בלי הצורך לתת הודעה מוקדמת. 3.12. יובהר
   כי המחירים של המוצרים.

   4.משלוח, תאריכי משלוח ומשלוח

   4.1. לאחר שמאשר את ההזמנה, החברה תספק
   ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנו ב -
   טופס הזמנה (להלן: "המשלוח").

   4.2 זמן המסירה הממוצע הוא בטווח 20-40 ימי עסקים
   (ימי עסקים הם יום ראשון-חמישי ולא כוללים סופי שבוע,
   חגים וערבי חג. יום ההזמנה אינו נחשב ל -
   יום עסקים).

   השליחים שלנו פועלים במהלך היום בין 09:30-18:00

   4.3. המשלוח לא נמסר מסיבה כלשהי הקשורה ל -
   הלקוח, לרבות אך ללא הטבה, עקב מתן
   שגוי ו/או שגוי ו/או פרטים לא מדויקים
   בעת הצבת ההזמנה ו/או כי הלקוח לא היה
   בכתובת המסירה בזמן המיועד ו/או
   הלקוח סירב לקבל את המשלוח. הלקוח יהיה
   חיוב העלות של דמי המשלוח ואגרה בגין הטיפול
   עבור המשלוח.

   1. שירות לקוחות

   5.1. לשאלות לגבי המוצרים המוצגים ב -
   אתר אינטרנט, או לקבלת פרטים נוספים לגבי האתר,
   הפעילות שלה ואיך למלא פקודות, אתה יכול ליצור קשר עם ה
   שירות הלקוחות של החברה על ידי אחד מהבאים:

   -בטלפון: 08-6338361. ימי ראשון-חמישי, בין השעות
   מ-09: 30-17: 00.

   -בדואר אלקטרוני: service@veraexpress.com

   -בפייסבוק בדף האופנה Vstyleandאופנה.

   1. ביטולים ומחליפים

   6.1. לקוח שהציב הזמנה רשאי לבטל
   הטרנזקציה בהתאם להוראות
   חוק הגנת הצרכן, 5741-1981
   (להלן: " חוק הגנת הצרכן),
   הנקודות העיקריות של אשר מוגדרות להלן.

   6.2. ביטול הזמנה על ידי לקוח לפני קבלת
   זה מהלקוח:

   6.2.1. כל עוד ההזמנה לא נמסרה.
   לקוח עד המשלוח מתואם, הלקוח
   רשאי לבטל את ההזמנה, כולה או בחלקה, בהודעה בכתב
   (כולל בדוא " ל) ו/או אורלי לחברה
   שירות לקוחות כאמור בסעיף 5 לעיל, ודרך אגב
   קישור ייעודי באתר האינטרנט.

   6.2.2. אם ההזמנה תבוטל כאמור בסעיף 6.2,
   אתה תשלח את הלקוח בדואר אלקטרוני המאשר זאת,
   והחברה תחזור ללקוח,
   בתוך 14 ימים של קבלת הודעת הביטול.

   6.3. ביטול לאחר קבלת ההזמנה מהלקוח:

   6.3.1. אם ההזמנה נשלחה ללקוח,
   הלקוח רשאי לבטל את ההזמנה, כולה או בחלקה,
   בתוך 14 ימי עסקים מהיום ההזמנה נשלחה
   ללקוח. הלקוח רשאי לשנות את המוצר /
   גודל עד 14 ימי עסקים. קבלת החזר מלא
   נעשה עד 7 ימי עסקים לאחר קבלת ההזמנה.
   הבקשה לביטול העסקה/מוצרי החזרה
   נכתב על ידי כתב ו/או בעל פה לב לחברה
   שירות לקוחות כאמור בסעיף 5 לעיל, וכן
   באמצעות הקישור הייעודי נמצא באתר. למען ההימנעות
   ללא ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה,
   לא ניתן לבטל אותו.

   6.3.2. אם ההזמנה מבוטלת בהתאם ל -
   הוראות סעיף זה 6.3, החברה תשלח
   הלקוח הודעת דוא " ל המאשרת את הביטול
   של הרכישה, על הלקוח להודיע ללקוח
   שירות אם הוא בוחר:

   6.3.2.א. החזרת הפריטים באמצעות החזרת הסדר ל-1
   של סניפי השרשרת שמופיעים בקטגוריה של
   סניפים באתר

   6.3.2.b. באמצעות שליח בעלות חלקית של 50 ₪,
   החברה או מישהו מטעמו יצור קשר עם ה
   לקוח כדי לתאם את אוסף המוצר.

   6.3.3. למען הסר ספק, יובהר כי
   במקרה של ביטול הזמנה כאמור
   סעיף 6.3, הלקוח לא יהיה זכאי להחזר
   של דמי המשלוח במחיר ששולם על ידו.

   6.4. ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מכך
   של פגם או אי עמידה בדרישות המופיעות
   באתר האינטרנט:

   6.4.1. על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים ב -
   סדר מיד עם קבלת המשלוח. אם ה
   הלקוח קיבל את המוצר כאשר הוא פגום,
   או כאשר מפרט המוצר שונה מ -
   מפרט שפורסם באתר האינטרנט, על הלקוח
   צור קשר עם שירות הלקוחות של החברה או בעל-ברית כאמור
   בסעיף 5 לעיל, תוך 14 ימים של קבלת המוצר.
   עד כמה שזה הוחלט על ידי החברה, בסוליה
   ושיקול דעת מוחלט, שהמוצר פגום,
   המוצר יוחלף או שהרכישה שלו תבוטל,
   לפי בחירתו של הלקוח.

   6.4.2. במידה והלקוח מבקש לבטל
   הרכישה של המוצר הפגום, להלן
   הוראות יחולו:

   6.4.3. הלקוח ישלח דוא " ל לאישור
   ביטול הרכישה, והחברה ו/או
   או כל מי מטעמו יצור קשר עם הלקוח
   לתאם את האוסף של המוצר הפגום.

   6.4.4. אם המוצר הפגום יוחזר לחברה,
   החברה תחזור ללקוח, תוך 14 ימים
   קבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף
   6.4.1 לעיל, הסכום ששולם על ידו עבור המוצר הפגום.
   במקרה של ביטול עקב פגם, החברה תהיה
   החזר ללקוח את דמי המשלוח, כפי ששילמו לו.

   6.4.5. ביטול הזמנה, גם אם עקב פגם
   במוצר, לאחר שנמסר ללקוח,
   כפוף להחזרה של הפריטים שהפקודה בוטלה.
   לחברה, כאשר לא בשימוש, באריזה המקורית שלהם,
   וכאשר כל התוויות/התגים עדיין מחוברים לפריט,
   שלם ו/או ניזוק/או פגם ו/או סחוס
   של כל סוג וסוג.

   6.5. החלפת מוצר/תנאי החזרה:

   6.5.1. לקוח המבקש להחליף מוצרים
   התקבל בהזמנה שלא עקב פגם כאמור בסעיף
   6.4 לעיל (כגון, במקרים של גודל לא הולם),
   מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה כאמור
   בסעיף 5 לעיל, לקבלת מידע אודות אופן ובו
   ענף הוא יכול להחליף את המוצר.

   6.5.2. החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה
   יבוצע תוך 14 יום ממועד קבלת הבקשה
   ההזמנה על ידי הלקוח ומסופקת שאינם בשימוש,
   באריזה המקורית שלהם וכי התווית/תג עדיין
   מצורף לפריט, הושלם ו/או ללא נזק ו/או
   או נזק ו/או פגם ו/או סחוס מסוג כלשהו וסוג.

   6.5.3. יובהר כי החלפת המוצר
   הוא בהתאם למלאי הקיים בחנות או
   באתר האינטרנט ועולה 6$.

   6.6. ביטול הזמנה על ידי החברה:

   6.6.1 בכל מקרה בו החברה אינה יכולה לנהל
   האתר כפי שעמו, לספק את המוצרים או לפגוש את האחר
   התחייבות בתנאים אלה, החברה רשאית, בסוליה
   ושיקול דעת מוחלט, בטלו את הזמנת הלקוח,
   ובמקרה כזה הלקוח יקבל הודעה על ביטול
   של ההזמנה, והתמורה תוחזר
   הלקוח בתוך 14 ימים של מתן הודעה, והלקוח
   בזאת מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה
   בעניין.
   6.7. מובהר בזאת כי הוראות
   חוק הגנת הצרכן, 5741-1981, אשר חל
   והם תקפים בעת ביצוע ההזמנה,
   הם הוראות הקשירה גם אם בתקנות אלה
   או באתר רשום אחר.

   1. אחריות ושירות

   7.1. החברה ו/או מי מטעמו לא
   להיות אחראי או אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר,
   עקיפה, תוצאותאו מיוחדת, שגרמה למשתמש ו /
   או לקוח ו/או צד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או
   או הזמנה דרך האתר-תהיה סיבת הפעולה
   מה שזה לא יהיה-כולל אובדן הכנסה ו /
   או מניעת רווחים שיגרמו לכל סיבה שהיא.

   7.2. אם קיימת שגיאה פקידותית בתיאור ה -
   צבע ו/או במראה של הצבע, ו /
   או בדרך שהצבע מופיע על מסך המשתמש,
   לא יחייבו את החברה. קטלוג הצבעים ב -
   האתר נועד למטרות איור בלבד וייתכן שיש
   הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר,
   חלקם או כולם, והצבעים למעשה נמכרו.

   7.3. תמונות המוצר ו/או סרגלי גודל באתר
   מיועדים למטרות איור בלבד, ואינם מחייבים
   החברה. יובהר כי ייתכן שיש הבדלים
   בין התמונות ו/או הממדים המוצגים באתר,
   חלקם או כולם, והמוצרים למעשה נמכרו,
   והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או
   או טענה בהקשר זה.

   7.4. החברה עושה כל שביכולתה כדי להבטיח.
   שהמידע המוצג באתר הוא ה-ביותר
   מידע מלא ומדויק אך יובהר כי
   אי-דיוקים או שגיאות עשויים להופיע בזה בתום לב.
   אשר החברה לא תישא באחריות הנובעת
   מ או קשור אליהם.

   7.5. בכל מקרה, החברה לא תישא שום דבר.
   אחריות שחרגה מהערך של הבגד /
   מוצר שנרכש, כמו גם כל נזק עקיף.

   7.6. בכפוף לכל החוקים, החברה לא תהיה אחראית
   לכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם ללקוח או לכל אחד
   מטעמו, אם כל מידע שהוזן על ידי הלקוח
   במהלך תהליך ההזמנה אבד או מגיע לכל צד אחר
   מהחברה ו/או בשימוש ללא רשות.

   7.7. על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל,
   החברה לא תהיה אחראית לכל עיכוב או עיכוב ב
   המשלוח ו/או אי-מסירה של הזמנה הנגרמת כ -
   תוצאת "כוח עליון" ו/או אירועים מעבר לחברה
   שליטה, כולל שביתות, שיתוק, אסונות טבע,
   אוויר חריגים, וכו ', תקלות במחשב
   מערכות או מערכות טלפון שיממן את ההשלמה
   של תהליך הרכישה או התקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

   7.8. ההנחיות לטיפול המוצר יופיעו
   על המוצרים בסדר. אם המידע אינו קיים
   זמין במוצר, תוכלו ליצור קשר עם החברה
   שירות לקוחות באופן כאמור בסעיף 5 לעיל
   לקבלת מידע ו/או מידע נוסף.
   החברה אינה אחראית לשימוש שנעשה על ידי
   הלקוח לא בהתאם להנחיות היצרן,
   כולל ההנחיות המוצגות על היצרן
   תווית המצורפת לגרגר, ו/או החברה,
   כולל כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים
   או אביזרים שנמכרו דרך האתר.

   7.9. החברה אינה אחראית, עד כמה שיש,
   עבור התוכן שפורסם בקישורים הקיימים ב -
   האתר והעופרת לאתרים אחרים שניתן להגיע אליהם
   דרך אותו קישור. החברה לא מבטיחה את זה.
   הקישור יוביל את המשתמש לאתר פעיל.

   8.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר,
   כולל פטנטים, זכויות יוצרים, עיצובים, שיטות וסודות מסחריים,
   הם הרכוש היחיד של החברה.
   זכויות אלה חלות, בין היתר, לגרפיקה
   עיצוב האתר של החברה, מסדי הנתונים שלו
   (כולל רשימות מוצרים, תיאורי מוצר וכד׳),
   קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל אחר
   פרטים הקשורים לפעולה שלה.

    

   8.2. לא ניתן להעתיק מידע, הופק מחדש, הופץ,
   נמכרים, משווקים ומתורגמים מהאתר
   (כולל סימנים מסחריים, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) ללא
   ההרשאה המפורשת מראש המפורשת של החברה.

   8.3. לא ניתן לעשות שימוש מסחרי בנתונים שפורסמו על-ידי
   החברה, בסיס הנתונים של החברה, רשימות המוצר
   להופיע בו או פרטים אחרים שפורסמו על ידי החברה ללא
   קבלת הסכמתו הקודמת של החברה.

   8.4. החברה מאפשרת הצגה של האתר במסגרת,
   גלוי או מוסתר, וכן קישור לדפים בתוך אותו
   ("DEEP LINK") או בדף הבית בלבד.
   החברה תהיה רשאית להזמין את המשתמש לסילוק
   פרסום או מידע המשמשים באופן שבו לדעתו
   פוגע באינטרסים של החברה או הרכוש שלה.

   8.5. לא ניתן להציג את האתר בעיצוב או גרפיקה.
   ממשק שונה מאלה שעוצבו על ידי החברה,
   חוץ מלקבל את הסכמתו הקודמת.

   8.6. שם חברה/VaExpress Vסגנון הוא התכונה
   של החברה בלבד. לא ניתן להשתמש בו ללא הקודם שלו.
   הסכמה בכתב.

    

   8.7. איקונים, כל המידע ו/או התצוגה המופיעים ברשימה
   אתר, כולל גרפיקה, עיצוב, מצגת מילולית,
   סימנים מסחריים, לוגו ועריכה והצגה של אלה,
   הם הרכוש הבלעדי של החברה. כל שימוש ב
   רכוש זה של החברה יבוצע על פי
   עם הוראות תנאים והתניות אלה בלבד.

   8.8. ללא סימן מסחרי או עיצוב של מוצר או מודל המופיעים ב
   האתר או התצלומים הנכללים באתר המוגנים
   קניין רוחני, הן מכוח החוק הישראלי והן על ידי
   אמנות בינלאומית שאליה מדינת ישראל הצטרפה,
   לא ניתן להשתמש בו.

   1. שמירה על פרטיות נתונים ופרטיות משתמש

   9.1. משלוח פרטים אישיים בטופס ההזמנה
   (להלן: "המידע") נעשה על פי
   רצונו של הלקוח ועם הסכמתו. מילוי ב -
   פרטים מציינים את הסכמתו של הלקוח למסירה שלהם.
   המטרה לספק את הפרטים האישיים היא לאפשר
   החברה להעביר את ההזמנה ללקוח.

   9.2. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש ב -
   מידע ללא אישור הלקוח אלא אם כן
   נדרש או מותר על פי חוק או כדי למנוע שימוש לרעה
   המידע. החברה תאפשר גישה ל -
   מידע רק לאלה של עובדיו שזקוקים ל -
   מידע לצורך מתן שירות ושירות
   חברת ההפצה.

   9.3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר
   מתבצע באופן מוצפן בהתאם לסטנדרט PCI.
   החברה משתמשת במערכת PCI כדי לנקות כרטיסי אשראי.
   החברה עושה כל שביכולתה ומשתמשת במתקדמים.
   אמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים להבטחת
   האתר, התקשורת דרך זה והמידע תחת
   שליטתו, נגד ניצול מקרי או מכוון,
   אובדן, הרס או נגד גישה לא מורשה או
   אנשים מורשים. החיבור בין המשתמש או
   המחשב של המבקר והמחשבים של החברה מאובטחים.
   שימוש בשיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לנהוג
   סטנדרטים. בנוסף, החברה לוקחת צעדים סבירים
   כדי להגן על האתר ועל רכיבי החומרה והתוכנה
   משויך לפעולה שלו ודואג לעדכן אותן.
   באופן קבוע, בין היתר, כדי להגן על האתר ושלו
   תוכן מהפרעות לא מורשות, נקודות תורפה או
   ציתות.

   החברה עושה כל שביכולתה ומשתמשת במתקדמים.
   אמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים להבטחת
   האתר, התקשורת דרך זה והמידע
   תחת שליטתו, כנגד מקרי או מכוון
   ניצול, אובדן, הרס או נגד גישה
   אנשים לא מורשים או מורשים. החיבור בין
   המחשב או המחשב של המשתמש והמחשבים של החברה
   מאובטח באמצעות שיטות ההצפנה המקובלות,
   בהתאם לסטנדרטים המקובלים. בנוסף,
   החברה לוקחת צעדים סבירים כדי להגן על האתר.
   וחומרה ורכיבי תוכנה הקשורים לפעולה שלה
   ודואג לעדכן אותם באופן קבוע, בין היתר,
   כדי להגן על האתר ותוכנו ללא אישור
   חדירות, נקודות תורפה או ציתות.

   9.4. ייתכן שכאשר עיון או ביצוע
   פעולות באתר, פעולות המשתמש תועדו
   באופן אוטומטי וממחשב, פרטים אלה משמשים על ידי
   החברה לשליטה ויעילות ומנהלית
   ויעילות שיווק עם משתמשי האתר.

   9.5. חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש רישום.
   כחלק מתהליך ההרשמה, הלקוח יהיה
   נדרש לבחור שם משתמש וסיסמה שיזהו
   הלקוח בעת השימוש. החברה עשויה מעת לעת.
   קבעו אמצעי זיהוי נוסף או אחר.
   הלקוח חייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה חסויים
   כדי למנוע את שימוש לרעה.

   9.6. המידע והפרטים שנאספו על הלקוח
   בזמן השימוש באתר האינטרנט יאוחסן בחברה
   מסד נתונים. השימוש באתר על ידי המשתמש והמשתמש
   אישור מדיניות הפרטיות של החברה מציין כי
   המשתמש מסכים שפרטי שלו יאוחסנו וינוהלו
   מסד הנתונים של החברה. המידע במסד הנתונים יהיה
   ייעשה שימוש-בהתאם להוראות פרטיות זו
   פוליסה או בהתאם להוראות כל דין -
   עבור המטרות המפורטות להלן:

   9.6.1. לאפשר ללקוח להציב הזמנות באתר:

   9.6.2. כדי לזהות את הלקוח במהלך ביקורים חוזרים באתר:

   9.6.3. לשיפור ושיפור השירותים והתוכן המוצעים
   באתר, כולל יצירת שירותים ותוכן חדשים
   העומד בדרישות של משתמשי האתר
   הציפיות שלהם ושינוי או ביטול של שירותים קיימים
   ותוכן. המידע שישמש ע " י החברה
   עבור מטרה זו יהיה בעיקר מידע סטטיסטי,
   אשר אינו מזהה את הלקוח באופן אישי;

   9.6.4. כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדיות;

   9.6.5. כדי לאפשר לחברה ליצור קשר עם הלקוח והלקוח
   לשלוח לו מפעם לפעם באמצעות מידע על הדוא " ל
   שירותי החברה ומוצרי החברה, סקרים ושאלונים, וכן מידע על פרסום ומידע בקשר למוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה יישלח ללקוח בהתאם להסכמת המפורשת שניתנה על ידי הלקוח במהלך הרישום באתר או בכל זמן אחר. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולהפסיק קבלת פניות וחומרי פרסום בניהול האתר.

   9.6.6. יובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו
   מהווה הסכמה לצורכי הוראות
   סעיף 30 א ' של חוק תקשורת (Bezeq ושירותים),
   5742-1982;

   9.6.7. כדי לפנות ללקוח במידת הצורך.

   9.6.8. לצורך ניתוח, שליטה ומשלוח של
   מידע סטטיסטי על צד שלישי.
   מידע זה לא יזהה באופן אישי את הלקוח;

   9.6.9. לכל מטרה אחרת, להגדיר את פרטיות זו
   מדיניות או תנאי שימוש ורכש של האתר.

   9.7. החברה לא תעביר למדדים שלישיים את פרטי הלקוח אישיים והמידע שנאספו על הפעילות שלהם באתר למעט במקרים הבאים:

   9.7.1. עד מידת הצורך לאספקת שירות מתאימה
   שירותי האתר ולצורך מימוש
   מטרת השימוש במידע כאמור לעיל,
   לפי מידת הצורך;

   9.7.2 אם הלקוח הפר את תנאי השימוש ו -
   רכש באתר, או אם הלקוח מבצע
   האתר, או בהקשר אליו, פעולות שנחשבות
   לא חוקי או ניסיון לבצע פעולות כאלה.

   9.7.3. אם החברה מקבלת צו בית משפט או בקשה
   מסמכות מוסמכת שמנחה את זה כדי לספק את ה
   פרטי הלקוח או מידע אודותיו צד ג ';
   למען הסר ספק, החברה אינה מתחייבת
   להתנגד לכל בקשה עבור צו בית משפט או בקשה ל
   סמכות מוסמכת, אשר ידרוש אותה כדי לספק פרטים על הלקוח לצד שלישי.

   9.7.4. בכל ויכוח, תביעה, תביעה, ביקוש או הליכים משפטיים,
   אם יש, בין הלקוח לחברה;

   9.7.5. החברה תהיה רשאית להעביר את הלקוח
   מידע ומידע שנאספו כתוצאה מ -
   השימוש של הלקוח באתר לחברות או אחר
   ארגונים הקשורים לחברה, כגון חברת האם,
   חברת בת ואחותו המסופקת שהם משתמשים בזה
   מידע רק על פי מדיניות פרטיות זו;

   9.8. החברה עשויה לספק ולשתף בעילום שם, מצטברת
   ומידע סטטיסטי עם חברות אחרות או
   ארגונים המשויכים לחברה וכן הלאה
   ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי
   על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט, אבל זה לא ביודעין
   או לחשוף בכוונה את זהות הלקוח ללא שלהם
   הסכמה מפורשת;

   9.9. החברה משתמשת בכלים כגון שיווק, מילים,
   Google Analytics ו-PPC לפרסום, איסוף נתונים
   שיפור חווית המשתמש של הלקוח. בין השאר, אני לא יודע.
   החברה מקבלת שירותים מפייסבוק וגוגל עבור
   מציג מודעות של החברה באינטרנט. החברה עשויה להשתמש,
   על ידי עצמו או באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו /
   או "פייסבוק", "עוגיות" לתפעול החלק והנכון של
   האתר, כולל איסוף נתונים סטטיסטיים על

   http://www.networkadvertising.org/choices/

   9.10. לקוח שלא רוצה שיאספו קובצי Cookie
   במחשב האישי שלו ניתן להימנע מכך על ידי שינוי ה -
   הגדרות בדפדפן במחשב שלו. כדי לעשות את זה,
   נא לעיין בקובץ העזרה של הדפדפן. תזכור את זה.
   השבתת קובצי Cookie עשויה להפוך חלק מהשירותים והמאפיינים.
   באתר או אתרי אינטרנט אחרים אינם זמינים. בנוסף,
   ניתן למחוק קובצי Cookie במחשב בכל עת.

   9.11. החברה תאפשר לחברות צד שלישי לפרסם
   באתר ו/או לנהל את המערכת להגשת
   פרסומות באתר.

   9.12. החברה מיישמת את המערכות באתר
   תוכנן כדי לאבטח את המידע בצורה הטובה ביותר האפשרית,
   בהתאם לסטנדרטים המקובלים. מערכות אלו
   הפחתת הסיכונים של חדירה לא מורשית לחברה
   מחשבים, הם לא מספקים אבטחה מלאה.
   לכן, החברה אינה מבטיחה כי
   שירותים באתר יהיו חסינים לחלוטין לא מורשים
   גישה למידע המאוחסן בהם.

    

    

   9.13. על פי חוק הגנת הפרטיות, 5741-1981-כל
   אדם רשאי לסקור את עצמו, או על ידי כוחו המורשה באופן חוקי
   בכתב או על ידי אפוטרופוס, המידע המוחזק עליו במסד נתונים.
   אדם שסקר את המידע עליו ומצא את זה לא נכון,
   שלם, ברור או עד-תאריך, רשאי לפנות לבעלים של מסד הנתונים עם בקשה לתיקון
   או מחקו את המידע. במידה והבעלים של המאגר סירב, עליו להודיע למבקש
   באופן ובצורה שנקבעה בתקנות. ייתכן שמבקש המידע יסרב
   כדי לסקור או למחוק מידע על הסירוב של הבעלים של מסד נתונים והודעת סירוב
   כדי לספק מידע באופן ובצורה שנקבעה בתקנות.

   9.14. לקבלת מידע נוסף, ראו את הגנת הפרטיות
   Law:http://www.knesset.gov.il/review/data/heb/law/kns9_privacy.pdf

   9.15. החברה עשויה מעת לעת לשנות את פרטיותה.
   פוליסה ככל שהיא פועלת בהתאם להוראות
   של החוק.

   1. 16. תוכלו לסקור את מדיניות הפרטיות האחרונה בכל
    בלחיצה על הקישור המתאים באתר.

   תנאים נוספים

   10.1. הפרשנות והאכיפה של התנאים האלה.
   תנאים ו/או כל פעולה או ויכוח הנובעים משם,
   יבוצע בהתאם לחוקי מדינת ישראל
   ישראל, ויובהר, במידת הצורך,
   בבית המשפט באילת.

   10.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים אלה.
   מפעם לפעם. רק את הכללים שפורסמו באתר
   התקנות יחייבו את מפעילי האתר.

    

  }